Skip til primært indhold

Book en diabetespsykolog

Har I som team eller afdeling behov for viden om de psykologiske udfordringer der kan opstå, når man lever med diabetes og savner I strategier til hvordan I kan takle de psykosociale perspektiver i klinisk praksis

I kan vælge mellem én af følgende emner for oplæg og efterfølgende drøftelse:

  • Normale psykologiske følgevirkninger ved diabetes
  • Kommunikation omkring det psykosociale
  • Diabetesdistress: hvad er diabetes stress og hvordan håndterer man det i klinisk praksis?
  • Angst og diabetes: Hvad er angst og hvordan håndtere man patienter med angst for senfølger eller lavt blodsukker?
  • Diabetes og forstyrret spisning
  • Diabetes og relationer: hvordan håndtere du samarbejdet med familien, når diabetes flytter ind i den voksne relation?

Såfremt I har andre specifikke ønsker er I velkommen til at tage kontakt.

Undervisningen består af en vekselvirkning mellem oplæg og faglig drøftelse med udgangspunkt i de daglige erfaringer og udfordringer, I oplever. Med udgangspunkt i jeres konkrete cases reflekterer vi sammen over mulige løsninger, redskaber og faglig viden, der kan bringes i spil i samarbejdet med personer med diabetes.

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til personalet på plejecentre, hjemmeplejen, bosteder, i bostøtte, dagtilbud
og almen praksis.

Psykologer ansat ved Steno Diabetes Center Odense

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kontakt vores kursussekretær og hør nærmere om hvordan du booker en diabetespsykolog

Læs mere her | Plan2Learn

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V