Skip til primært indhold

Virtuel konference: Overvægt og type 2-diabetes

De fem Steno Diabetes Centre i Danmark bød den 18. april 2023 praktiserende læger og praksispersonale velkommen til en virtuel konference med temaet "overvægt og type 2-diabetes i almen praksis".

Konferencen havde følgende formål:

  • Opdatering af viden om fysiologiske sammenhænge mellem overvægt og type 2-diabetes
  • Opdatering af viden om de farmakologiske muligheder for vægttab ved type 2-diabetes
  • Give deltagerne indblik i redskaber til at kommunikere om overvægt som risikofaktor

Konferencen bestod af faglige oplæg og casebaseret debat. Se eller gense oplæggene her.

Konferencen var arrangeret af de fem Steno Diabetes Centre.

APPFWU01V