Skip til primært indhold

Brugerinvolvering

Få hjælp til at involvere brugerne i den nærværende samtale og i udvikling af jeres tilbud og hverdagspraksis

Hvis I som team eller afdeling har behov for at få inspiration til, hvordan I involverer brugerne i samtalen og i udvikling af jeres tilbud, så kontakt Steno Diabetes Center Odense. Vi kan rådgive jer om, hvordan I får brugerne på banen, så de i højere grad føler sig støttet i de
udfordringer, de møder.

Med udgangspunkt i konkrete cases, får I redskaber og faglig viden, der kan bringes i spil i samarbejdet med mennesker med diabetes/brugere. Målet er at blive bedre til at støtte brugerne i samtalen samt at udvikle tilbud og en hverdagspraksis, der tager udgangspunkt i brugernes behov.

Praktiske oplysninger

Tilbuddet henvender sig til kommunale sundhedscentre, kommunale og regionale stabsfunktioner, bosteder, plejecentre, hjemmeplejen og dagtilbud samt diabetesambulatorier.

Konsulent i brugerinvolvering fra Steno Diabetes Center Odense samt en udvalgt bruger fra SDCO's Forum for Brugerinvolvering:

Tina Linaa

Chefkonsulent for Brugerinvolvering

SDCO - Brugerinvolvering


(+45) 24 25 45 55

Mette Vestergaard Nissen

Brugerinddragelseskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 23 82 19 30

Mona Engdal Larsen

Sundhedsfaglig konsulent

SDCO - Stabssekretariatet


(+45) 30 52 83 67

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kontakt vores kursussekretær og hør nærmere om hvordan du booker en brugerinddragelseskonsulent

Læs mere her | Plan2Learn

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V