Skip til primært indhold

Model for særlig støtte til sårbare borgere med type 2-diabetes

At leve med type 2-diabetes kan være ekstra svært, hvis man også har andre udfordringer i tilværelsen. I Region Syddanmark er det kommunernes opgave at tilbyde støtte til de borgere, der har brug for en særlig indsats, og det er løsningen af den opgave, dette projekt skal styrke.

Formål

Projektet skal udvikle en generisk model for, hvordan kommuner i samarbejde med almen praksis og de lokale sygehuse kan opnå en lokal systematik i tilbuddene til borgere med behov for særlig støtte til håndtering af type 2-diabetes.

Indsats

Indsatsen fokuserer på tre temaer i forbindelse med tilbud om særlig støtte til sårbare mennesker med type 2-diabetes:

  • Et fælles, tværsektorielt grundlag for at identificere de borgere, som har behov for særlig støtte
  • En styrket praksis omkring henvisning fra almen praksis og ambulatorier til den afklarende samtale i kommunen
  • Øget samarbejde og koordinering i kommunen omkring individuelle tilbud til borgere med komplekse udfordringer, der påvirker deres diabeteshåndtering

Der arbejdes med temaerne i tre faser:

  • Udviklingsfasen, hvor der udvikles redskaber til håndtering af de primære udfordringer inden for temaerne identificering, henvisning og koordinering af støttetilbud
  • Afprøvningsfasen, hvor redskaberne afprøves i projektkommunerne, evalueres og revideres.
  • Implementeringsfasen, hvor de tilpassede redskaber gøres tilgængelige for alle kommuner i Region Syddanmark, og SDCO tilbyder støtte til implementering i de enkelte kommuner.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2022 – 31. december 2024.

Målgruppe

Personer med type 2-diabetes, som har udfordringer der ligger ud over de gængse udfordringer med diabeteshåndtering og derfor har behov for ekstra støtte

Samarbejde

Model for særlig støtte er et organisationsudviklingsprojekt, der gennemføres i tæt samarbejde mellem Sønderborg, Varde, Kolding og Nyborg kommuner og SDCO. Desuden involveres andre aktører som almen praksis, diabetesambulatorier, patientforeninger m.fl.

For yderligere information kontakt

Merete Brixen

Specialkonsulent

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 23 24 80 52
APPFWU02V