Skip til primært indhold

Ernæringsfagligt temamøde

Få opdateret din viden omkring diabetes inden for det ernæringsfaglige område

Få opdateret din viden omkring diabetes inden for det ernæringsfaglige område.

Formålet med temamødet er at give en faglig opdatering om udvalgte emner i diabetesdiæten.
Mødet tager udgangspunkt i aktuelle temaer og indeholder både faglige oplæg, orientering om igangværende eller kommende projekter, retningslinjer for diætbehandling mm.

Møderne har fokus på dialog og erfaringsudveksling på tværs af sektorer og bidrager
dermed til at skabe sammenhæng, øget samarbejde og netværk blandt ernæringsprofessionelle,
der arbejder med diabetes i Region Syddanmark.

Tilmeld dig her | Plan2Learn

Praktiske oplysninger

Er du klinisk diætist eller varetager du diætbehandling af personer med diabetes, så er dette temamøde relevant for dig.

Ernæringsfaglige specialister ansat ved regionens sygehuse evt. suppleret med inviterede oplægsholdere.

Kurset afholdes lokalt i regionen.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursussekretær

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V