Skip til primært indhold

Diabetesudvalget i Region Syddanmark (DURS)

DURS er et tværfagligt og tværsektorielt udvalg med repræsentanter for de faggrupper, som har berøring med personer med diabetes i Region Syddanmark

DURS skal bidrage til at sikre en koordineret, tværsektoriel indsats af høj kvalitet i det samlede patientforløb for personer med diabetes i Region Syddanmark. DURS’ rolle er først og fremmest vidensdeling og erfaringsudveksling tværfagligt, tværsektorielt og mellem patientrepræsentanter og sundhedsvæsenet. Herudover rådgiver DURS administrative og politiske beslutningsorganer.

I DURS sidder:

 • 1 endokrinolog pr. diabetesenhed på sygehusene
 • 1 diabetessygeplejerske eller en lokal diabeteskoordinator pr. diabetesenhed
 • 1 praktiserende læge fra optageområdet for hver af diabetesenhederne
 • 2 pædiatere (1 fra OUH og 1 fra én af de øvrige børneafdelinger)
 • 2 kliniske diætister
 • 1 repræsentant fra de statsautoriserede fodterapeuter i Region Syddanmark
 • 1 klinisk psykolog fra diabetesområdet i Region Syddanmark
 • 1 repræsentant fra sundhedsstaben i Region Syddanmark
 • 1 repræsentant fra sygehusledelseskredsen i Region Syddanmark
 • Programlederen for det tværsektorielle spor i SDCO
 • Programlederen for kompetenceudviklingssporet i SDCO
 • 1 kommunal repræsentant fra hvert af de fire somatiske lokale samordningsfora i regionen
 • 3 patientrepræsentanter udpeget af Diabetesforeningen

Formand: Jan Erik Henriksen, centerdirektør, Steno Diabetes Center Odense
Sekretær: Sara Lund Fønns Bach, projektleder, Steno Diabetes Center Odense

DURS mødes cirka tre gange årligt.

Kontakt

Sara Lund Fønss Bach

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 21 59 76 59
APPFWU02V