Skip til primært indhold

Diabetesudvalget i Region Syddanmark (DURS)

Det er besluttet i Regionsrådet den 27. maj 2024 at lukke Diabetesudvalget i Region Syddanmark (DURS).

Lukningen skyldes, at en meget stor del af det, som tidligere foregik i DURS, nu løses i andre fora og udvalg, herunder de lokale diabetesudvalg. Vurderingen var derfor, at der ikke længere er behov for DURS som et tværsektorielt, regionalt mødeforum.

DURS bidrog til at sikre en koordineret, tværsektoriel indsats af høj kvalitet i det samlede patientforløb for personer med diabetes i Region Syddanmark. DURS’ rolle var først og fremmest vidensdeling og erfaringsudveksling tværfagligt, tværsektorielt og mellem patientrepræsentanter og sundhedsvæsenet. Herudover rådgav DURS administrative og politiske beslutningsorganer. 

Kontakt

Sara Lund Fønss Bach

Udviklingskonsulent

SDCO - Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 59 76 59
APPFWU01V