Skip til primært indhold

Diabeteskompasset

De rigtige kompetencer er vigtige hos dem, der udfører diabetespleje i kommunerne. I dette projekt udarbejdes et online redskab, "Diabeteskompasset", til at kortlægge medarbejdernes kompetencer inden for diabetespleje og -behandling. På baggrund af kortlægningen gives en række anbefalinger for hvordan en medarbejder eller en medarbejdergruppe kan styrke sine kompetencer yderligere.

Formål

  • At opnå et samlet overblik over de nødvendige diabetesplejekompetencer som understøtter plejebehovet hos borgere med diabetes.
  • At understøtte mulighederne for en systematisk og behovsdækkende tilgang til kompetenceudvikling hos medarbejdere der arbejder med kommunal diabetespleje.

Indsats

De vigtigste elementer i indsatsen er:

  • Udvikling  af et digitalt redskab til kortlægning af kompetencer indenfor diabetespleje for ufaglærte,  social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i den kommunale pleje.
  • En skriftlig guide med anbefalinger til opstart og anvendelse af redskabet.
  • Et gratis konsulenttilbud, som kan støtte kommunerne i anvendelse af redskabet.

Redskabet er færdigudviklet til sommer 2024. Der kan tilgås en foreløbig hjemmeside her: diabeteskompasset.dk.

Målgruppe

Kommunale ledere af plejeteams, kommunale social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem SDCO og ældreplejeområdet i de syddanske kommuner.

For yderligere information kontakt

Karina Vejrum Sørensen

Udviklingskonsulent

SDCO - Kompetenceudvikling/Tværsektorielt Samarbejde


(+45) 21 29 27 61
APPFWU02V