Skip til primært indhold

Diabeteskompasset

De rigtige kompetencer er vigtige hos dem, der udfører diabetespleje i kommunerne. I dette projekt udarbejdes en kompetenceprofil for den kommunale diabetespleje og værktøjer til, hvordan kompetenceprofilen kan tilpasses og implementeres i kommunerne.

Formål

  • At opnå et samlet overblik over de nødvendige diabetesplejekompetencer som understøtter plejebehovet hos borgere med diabetes
  • At understøtte mulighederne for en systematisk og behovsdækkende tilgang til kompetenceudvikling hos medarbejdere der arbejder med kommunal diabetespleje

Indsats

De vigtigste elementer i indsatsen er:

  • Udarbejdelse af en digital kompetenceprofil, som tager udgangspunkt i de kommunale opgaver i diabetesplejen for henholdsvis social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i kommunerne.
  • Udarbejdelse af en guide til opstart og implementering af kompetenceprofilen, som kan tilpasses den enkelte kommunes behov.

Indsatsen sættes i gang i tredje kvartal 2022 og består af fire faser:

  1. Afdækning af diabetesrelaterede plejeopgaver
  2. Udvikling og test af prototype på kompetenceprofil
  3. Udvikling og test af komplet og digitaliseret kompetenceprofil
  4. Udvikling af guides og implementeringsstøtte til opstart i interesserede kommuner.

Efter udvikling inviteres interesserede kommuner til afprøvning.

Målgruppe

Kommunale ledere af plejeteams, kommunale social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem SDCO og ældreplejeområdet i de syddanske kommuner.

Vi søger lige nu kommunale ledere af plejeteams og medarbejdere (sygeplejersker, social- og sundhedshjælpere og -assistenter) til at teste vores prototype. Hvis din kommune har lyst til at bidrage til dette kan I tage direkte kontakt til projektleder Karina Vejrum Sørensen - se kontaktoplysninger nedenfor.

For yderligere information kontakt

Karina Vejrum Sørensen

Konsulent

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 29 27 61
APPFWU01V