Skip til primært indhold

Udgående diabetessygeplejersker til Psykiatrien i Odense

Udvidet diabetesbehandling til personer med diabetes med forløb i Psykiatrien i Odense.

Formål

Formålet er at etablere et udvidet tilbud om diabetesbehandling og screening for komplikationer til personer med psykiatrisk lidelse og samtidig diabetes.

Vi ønsker også at løfte kompetencerne hos personalet i psykiatrien, så de bliver bedre til at opspore og behandle diabetes.

Indsats

Udgående diabetessygeplejersker skal understøtte den psykiatriske afdeling i at håndtere behandlingen hos indlagte patienter med diabetes.

Desuden skal den udgående diabetessygeplejerske have fast funktion i lokalpsykiatrien. Patienterne skal tilbydes screening for komplikationer, og personalet i psykiatrien tilbydes kompetenceudvikling i opsporing og behandling af diabetes.

Målgruppe

Personer med diabetes uanset diabetestype, herunder indlagte patienter i døgnpsykiatrien og personer tilknyttet lokalpsykiatrien i Odense.

Samarbejde

Psykiatrisk Afdeling i Odense.

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/stabssekretariat


(+ 45) 23 36 26 92
APPFWU01V