Skip til primært indhold

Udgående diabetessygeplejersker til Psykiatrien i Odense

Udvidet diabetesbehandling til personer med diabetes med forløb i Psykiatrien i Odense

Formål

Formålet er at etablere et udvidet tilbud om diabetesbehandling og screening for komplikationer til personer med psykiatrisk lidelse og samtidig diabetes.

Vi ønsker også at løfte kompetencerne hos personalet i psykiatrien, så de bliver bedre til at opspore og behandle diabetes.

Indsats

Udgående diabetessygeplejersker skal understøtte den psykiatriske afdeling i at håndtere behandlingen hos indlagte patienter med diabetes.

Desuden skal den udgående diabetessygeplejerske have fast funktion i lokalpsykiatrien. Patienterne skal tilbydes screening for komplikationer, og personalet i psykiatrien tilbydes kompetenceudvikling i opsporing og behandling af diabetes.

Målgruppe

Personer med diabetes uanset diabetestype, herunder indlagte patienter i døgnpsykiatrien og personer tilknyttet lokalpsykiatrien i Odense.

Samarbejde

Psykiatrisk Afdeling i Odense.

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+ 45) 23 36 26 92
APPFWU01V