Skip til primært indhold

Udgående diabetessygeplejersker til Psykiatrien i Odense

Udvidet diabetesbehandling til personer med diabetes med forløb i Psykiatrien i Odense.

Formål

Formålet er at etablere et udvidet tilbud om diabetesbehandling og screening for komplikationer til personer med psykiatrisk lidelse og samtidig diabetes.

Det er desuden formålet at løfte kompetencerne hos personalet i psykiatrien, så de bliver bedre til at opspore og behandle diabetes.

Indsats

Der er etableret en udgående diabetesfunktion, som kan rekvireres af den psykiatriske afdeling ved behov. Den udgående diabetesfunktion består af diabetessygeplejersker som konfererer med endokrinologisk speciallæge ved behov. De understøtter den psykiatriske afdeling i at håndtere behandlingen af de indlagte patienter med diabetes.

Målgruppe

Personer med diabetes uanset diabetestype indlagt i døgnpsykiatrien i Odense.

Samarbejde

Psykiatrisk Afdeling i Odense.

Eva Mittag

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer/stabssekretariat


(+ 45) 23 36 26 92
APPFWU01V