Skip til primært indhold

Book en lokal diabetessygeplejerske og diætist til dit bosted

Vi kommer ud til jer! Har I som team behov for at blive opdateret på diabetesområdet, så kontakt Steno Diabetes Center Odense.

Foto: Rune Skeel-Gjørling

Kurset henvender sig til pædagoger, social- og sundhedsmedarbejdere, kostfagligt personale og andre, der arbejder på bosteder, i bostøtte, dagtilbud mm. for voksne.

Vi tager udgangspunkt i udfordringer og erfaringer, som I oplever i arbejdet med personer, der har diabetes eller er i risiko for at udvikle diabetes.

Sammen reflekterer vi ud fra cases, iagttagelser mm. fra jeres hverdagspraksis. Målet er at få konkrete redskaber og støtte til bedre mestring af hverdagen med diabetes hos jeres borgere.

Udfyld nedenstående skema, og send det til vores kursuskoordinator Monica.

Praktiske oplysninger

Kurset henvender sig til pædagoger, social- og sundhedsmedarbejdere, kostfagligt personale og andre, der arbejder på bosteder, i bostøtte, dagtilbud mm. for voksne.

Diabetessygeplejerske og diætist ansat ved regionens sygehuse.

Kurset afvikles hos jer efter aftale.

Kurset er uden deltagerbetaling.

For yderligere information kontakt

Monica Birch

Uddannelses- og kursuskoordinator

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 51 37 20 94
APPFWU01V