Skip til primært indhold

Regionalt kvalitetsudviklingsprojekt

Bæredygtige forløb med diabetesteknologi i voksen diabetesambulatorierne i Region Syddanmark

Resumé

For at understøtte og styrke ensartet behandling og styring i diabetesambulatorierne gennemføres dette regionale kvalitetsudviklingsprojekt om forløb med diabetesteknologi. Kvalitetsudviklingsprojektet skal sikre et fælles vidensgrundlag, der kan bruges til gensidig erfaringsudveksling og identifikation af nye tiltag og metoder til optimering af behandlingsforløb med diabetesteknologi på tværs af regionen.

For at understøtte bæredygtige behandlingsforløb med diabetesteknologi er der særligt to kvalitetsdimensioner, som er centrale at belyse i forløb med diabetesteknologi:

Omkostningseffektivitet, der beskriver om tilgængelige ressourcer anvendes, så der skabes størst mulig værdi for patienterne og spild minimeres.

Lighed (retfærdighed) i behandlingskvaliteten, der beskriver om patienter med lige behov modtager samme kvalitet i behandlingen (mulighed for samme støtte og kontakt i behandlingen).

Et kvalitetsudviklingsprojekt, som fokuserer både på omkostningseffektivitet og lighed, vil samtidigt have et underliggende fokus på en tredje kvalitetsdimension, nemlig patientcentret behandling. Patientens behov, værdier og præferencer er særligt centrale for organisering af omkostningseffektive og lige behandlingsforløb med diabetesteknologi

Formål

  1. At belyse diabetesambulatoriernes samlede ressourceforbrug og patienternes kontaktbehov i behandlingsforløb med diabetesteknologi for hhv. påsætningsforløb, skift og det efterfølgende behandlingsforløb.
  2. At udarbejde fælles anbefalinger til at sikre bæredygtige (omkostningseffektive og lige) behandlingsforløb med diabetesteknologi for både patient og for diabetesambulatorierne i Region Syddanmark.

Indsats

Kvalitetsprojektet gennemføres i samarbejde med alle voksendiabetesambulatorierne i Region Syddanmark.

Målgruppe

Patienter og voksen diabetesambulatorier i Region Syddanmark.

Samarbejde

Det er et samarbejde mellem SDCO og regionens voksendiabetesambulatorier

For yderligere information kontakt

Lise Desiree Hansen (på barsel)

Konsulent

SDCO - Kvalitet og Monitorering


(+45) 20 49 55 92
APPFWU01V