Skip til primært indhold

Kompetencemodel for diabetespleje i kommunerne

De rigtige kompetencer er vigtige hos dem, der udfører diabetespleje i kommunerne. I dette projekt udarbejdes en kompetenceprofil for den kommunale diabetespleje og værktøjer til, hvordan kompetenceprofilen kan tilpasses og implementeres i kommunerne.

Formål

At opnå et samlet overblik over, og tværkommunal enighed om, de nødvendige diabetesplejekompetencer som understøtter plejebehovet hos borgere med diabetes samt at understøtte mulighederne for en systematisk og behovsdækkende tilgang til kompetenceudvikling hos medarbejdere der arbejder med kommunal diabetespleje.

Indsats

De vigtigste elementer i indsatsen er:

  • Udarbejdelse af en digital kompetenceprofil, som tager udgangspunkt i de kommunale opgaver i diabetesplejen for henholdsvis social- og sundhedshjælpe, social- og sundhedsassistenter og sygeplejersker i kommunerne.
  • Udarbejdelse af en guide til opstart og implementering af kompetenceprofilen, som kan tilpasses den enkelte kommunes behov.

Indsatsen forventes igangsat i foråret 2022. Efter udvikling af kompetenceprofil og opstarts- og implementeringsguide afprøves det i projektkommunerne, hvorefter det evalueres og tilpasses.

Målgruppe

Kommunale social- og sundhedshjælpere, social – og sundhedsassistenter og sygeplejersker

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem SDCO og ældreplejeområdet i 3-5 syddanske kommuner.

For yderligere information kontakt

Karina Vejrum Sørensen

Konsulent, ernæringsområdet

SDCO - Kompetenceudvikling


(+45) 21 29 27 61
APPFWU01V