Skip til primært indhold

Stab

Igennem koordinering og ledelse af udviklingsprojekter inden for seks overordnede kerneområder er ansatte i staben med til at understøtte udviklingen i diabetesbehandling og -pleje

Steno Diabetes Center Odenses stab rummer et sekretariat, der understøtter ledelsen, arbejder med økonomi og HR, yder sekretariatsbistand i diverse mødefora samt koordinerer og planlægger intern og ekstern kommunikation.

Herudover rummer staben følgende 6 kerneområder med hver sin faglige leder, som har ansvar for det faglige indhold i udviklingsprojekterne på deres respektive områder:

  • Supplerende behandlingsinitiativer
  • Kompetenceudvikling
  • Brugerinddragelse
  • Sundhedsteknologi
  • Kvalitet og monitorering
  • Tværsektorielt samarbejde

Stabsledelse

Ellen Bjerre-Zacho

Sekretariats- og udviklingschef

SDCO - Ledelse


(+45) 24 83 57 17
APPFWU02V