Skip til primært indhold

Forskning

Forskningsorganisationen i Steno Diabetes Center Odense er baseret på et i forvejen stærkt samarbejde mellem forskere på regionens sygehuse og basale, translationelle og kliniske forskere på Syddansk Universitet

Diabetesforskningen i Region Syddanmark besidder styrkepositioner inden for en række områder herunder patofysiologien til type 2-diabetes (T2D), diabetes hos gravide, individualiseret behandling af T2D, registerbaserede studier f.eks. kohorten ved Dansk Center for Strategisk Forskning i Type 2-Diabetes (DD2). Derfor er det også naturligt, at forskningen på SDCO har et særligt fokus på T2D.

Forskningen er opdelt i seks overordnede områder, herunder DD2, som er finansieret med en særskilt bevilling fra Novo Nordisk Fonden. Hvert område ledes af en programleder:

  • Patofysiologi, især T2D
  • Klinisk intervention
  • Diabetes og graviditet
  • Diabetesomsorg
  • Kardiovaskulære komplikationer
  • Dansk center for strategisk forskning i type 2-diabetes (DD2)

Forskningsledelse

Kurt Højlund

Forskningschef

SDCO - Ledelse


(+45) 25 32 06 48 Forskningsenheden på SDU
APPFWU01V