Skip til primært indhold

Samarbejde med apoteker og fodterapeuter

Der er tit fokus på det tværsektorielle samarbejde mellem kommuner, almen praksis og sygehuse. Men apotekerne og fodterapeuterne spiller også en rolle for mennesker med diabetes.

Fyns Diabetesudvalg anbefaler lokale dialogmøder mellem den enkelte kommune og almen praksis, apoteker og fodterapeuter i kommunen. Møderne kan for eksempel handle om:

  • Apotekernes rolle i den medicinske behandling af mennesker med diabetes, f.eks. medicinsamtaler/Tjek på ordination
  • Fodterapeuternes virke; for eksempel opgaver, fodundersøgelse og behandlingsmuligheder
  • Kommunernes forebyggelses- og rehabiliteringstilbud
  • Samarbejdet om at støtte mennesker med diabetes i at have fokus på deres fødder
  • Samarbejdet om særlig støtte til sårbare borgere med diabetes
  • Henstandsordningen (betaling af medicin i rater) og hvordan der kan samarbejdes om mennesker med diabetes, der har svært ved at betale for deres diabetesmedicin

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU01V