Skip til primært indhold

Ingen børn skal stå alene med diabetes

De fem danske Steno-centre har i fællesskab lanceret vidensportalen "Diabetes i skolen", som skal guide lærere, pædagoger og forældre til, hvordan man hjælper børn med type 1-diabetes i skolen. På SDCO har vi ansat sundhedsfaglig konsulent Lene Winther til - i samarbejde med de øvrige børn- og ungeafdelinger i Region Syddanmark - at understøtte dette arbejde.

Freja er en af de 3.200 børn i Danmark, som har type 1-diabetes. I fællesskab med de øvrige Steno-centre har SDCO lanceret vidensportalen www.diabetesiskolen.dk. Siden skal give ansatte på landets grundskoler let adgang til viden om type 1-diabetes, hvordan man håndterer sygdommen og de situationer, som kan opstå.  Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Freja er en af de 3.200 børn i Danmark, som har type 1-diabetes. I fællesskab med de øvrige Steno-centre har SDCO lanceret vidensportalen www.diabetesiskolen.dk. Siden skal give ansatte på landets grundskoler let adgang til viden om type 1-diabetes, hvordan man håndterer sygdommen og de situationer, som kan opstå. Foto: Vibeke Toft-Nielsen

Ansatte i over en tredjedel af de danske grundskoler, som har elever med type 1-diabetes, føler sig ikke godt nok klædt på til at hjælpe eleverne med deres sygdom.

Samtidig har 3 ud af 4 skoler ingen retningslinjer for, hvordan man skal håndtere diabetes, mens 1 ud af 3 ikke har en handleplan for, hvordan man skal reagere, hvis et barn får en hypoglykæmisk reaktion. 

Det viser en ny undersøgelse blandt 524 danske grundskoler fra alle fem Steno-centre i Danmark og Diabetesforeningen. 

Derfor har vi nu i fællesskab med de øvrige Steno Diabetes Centre lanceret vidensportalen diabetesiskolen.dk. Diabetesiskolen.dk giver ansatte på landets grundskoler let adgang til viden om type 1-diabetes, og hvordan sygdommen påvirker børnenes skoledag.

Siden guider de skoleansatte til at håndtere de situationer, der kan opstå, hvis et barn f.eks. får for lavt blodsukker eller glemmer at tage sin insulin. (Vær dog opmærksom på, at siden kun kan tilgås via computer).

Konsulent skal understøtte skole og forældre

Steno Diabetes Center Odense skal nu have materialet ud til de syddanske skoler. I den forbindelse har vi ansat sundhedsfaglig konsulent Lene Winther, som - i samarbejde med de øvrige børne- og ungeafdelinger i Region Syddanmark - skal understøtte lærere, pædagoger og forældre til at hjælpe børn med diabetes i skolen. 

Med en kandidat i pædagogisk psykologi og mere end 20 års erfaring som børn- og ungesygeplejerske er hun den helt rigtige til jobbet.

- Jeg glæder mig til at løfte kompetencerne hos de professionelle omkring børn og unge med diabetes. Og jeg håber at være med til at sikre, at børnene får den individuelle hjælp og støtte i skolen og daginstitutionen, som skal til, for at de får et stærkt ståsted i livet med en kronisk sygdom, fortæller hun.

Ifølge tal fra Diabetesforeningen har cirka 3.200 børn og unge under 19 år type 1-diabetes i Danmark, og tallet er stigende.

I perioden 2000-2017 er det samlede antal børn og unge (0-19 år) med type 1-diabetes vokset fra omkring 1.675 til 3.200.

Vidensportalen diabetesiskolen.dk er udviklet af børnelæger, sygeplejersker og diætister fra Steno Diabetes Center Aarhus og Steno Diabetes Center Nordjylland i tæt samarbejde med lærere, pædagoger og forældre til børn med diabetes. Portalen lanceres i samarbejde med de øvrige regionale Steno Diabetes Centre i Danmark.

Hør Freja og Frederik fortælle om deres liv med diabetes i filmene herunder.

"Diabetes er ikke det eneste, jeg er"

Du er nødsaget til at acceptere alle cookies for at se indholdet

APPFWU01V