Skip til primært indhold

Systematiske og målrettede individuelle forebyggelsesindsatser

I flere projekter har praktiserende læger og sygehuse indkaldt større befolkningsgrupper til individuelle helbredsundersøgelser for at finde og forebygge sygdom. I dette projekt dykker Steno-centrene ned i erfaringerne med tidligere indsatser for at finde ud af, hvordan og for hvem helbredsundersøgelser kan bruges.

Formål

Projektet skal undersøge, hvordan helbredsundersøgelser og lignende indsatser kan bruges for mennesker i risiko for at få kronisk sygdom.

Indsats

I projektet skal forskere:

  • Samle viden fra tidligere forskning på området
  • Interviewe brugere og fagprofessionelle, der har været involveret i tidligere projekter
  • Udvikle en teori om, hvordan og for hvem helbredsundersøgelser virker

Projektet kan give vigtig viden om, hvordan indsatser i fremtiden kan formes for at forebygge kroniske sygdomme

Målgruppe

Mennesker i risiko for at udvikle type 2-diabetes og andre kroniske sygdomme.

Samarbejde

Projektet er et samarbejde mellem de fem Steno Diabetes Centre i Danmark, Statens Institut for Folkesundhed på Syddansk Universitet og Region Syddanmark.

For yderligere information kontakt

Arne Gårn

Programleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 51 71 82 81
APPFWU02V