Skip til primært indhold

Sundhed sammen hjemmefra

Mange mennesker, som lever med eller er i risiko for en kronisk sygdom, efterspørger tilbud om hjælp til livstilsændringer, som man kan deltage i hjemmefra. De digitale løsninger, der udvikles i projektet skal understøtte og supplere de fysiske sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, som de kommunale sundhedscentre allerede tilbyder.

Formål

Projektet har til formål at udvikle digitale tilbud, der fremmer sunde vaner, til mennesker i risiko for at udvikle kronisk sygdom eller forværre en kronisk sygdom.

Indsats

I ”Sundhed sammen hjemmefra” udvikles der blandt andet digitale tilbud til en stor gruppe mennesker, der er i risiko for at udvikle eller forværre en kronisk sygdom. Der tilbydes et digitalt livsstilsforløb med særligt fokus på digitalt rygestop, online træning, sund vægt og læring om sund livsstil.

Projektet gennemføres i perioden 1. januar 2021 til 31. juli 2023.

”Sundhed sammen hjemmefra” er en udvidelse af de digitale tilbud under Det Digitale Sundhedscenter.

Målgruppe

Mennesker med risiko for at udvikle eller forværre kronisk sygdom

Samarbejde

Det Digitale Sundhedscenter er et partnerskab mellem Region Syddanmark (Syddansk Sundhedsinnovation, Steno Diabetes Center Odense, Tværsektorielt Samarbejde) og en række kommuner og patientforeninger (Diabetesforeningen, Hjerteforeningen og Lungeforeningen). Projektet er finansieret af Trygfonden.

For yderligere information kontakt

Merete Brixen

Specialkonsulent

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 23 24 80 52
APPFWU02V