Skip til primært indhold

Rådgivning før graviditet

Steno Diabetes Center Odense skal styrke behandlingen af kvinder med diabetes i den fertile alder ved ønske om graviditet

Formål

Formålet er, at kvinder i den fertile alder med diabetes tilbydes en prægestationel vejledning hos et diabetesteam som supplement til information hos egen læge.

Indsats

Kvinder i den fertile alder med diabetes tilbydes prægestationel vejledning hos et diabetesteam som supplement til informationerne hos egen læge.

Der tilbydes holdundervisning til alle diabetespatienter og pårørende med ønske om graviditet.

Målgruppe

Målgruppen for indsatsen er alle kvinder i den fertile alder med type 1 eller 2-diabetes i Region Syddanmark.

Samarbejde 

Endokrinologiske ambulatorier på Sygehus Lillebælt, Sygehus Sønderjylland, Sydvestjysk Sygehus og Svendborg Sygehus.

Gitte Steenholt Horn

Klinisk sygeplejespecialist og projektleder

Diabetesambulatoriet og supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 65 41 34 22
APPFWU02V