Skip til primært indhold

Kursustilbud til patienter med tilbagevendende svær diabetisk hypoglykæmi

Kursustilbuddet omfatter gruppeundervisning med mulighed for individuelle samtaler og tager udgangspunkt i deltagernes egne oplevelser med hypoglykæmi

Formål

Formålet er at udarbejde et kursustilbud til mennesker med diabetes, som ofte har tilbagevendende tilfælde af svær diabetisk hypoglykæmi.

Indsats

Kursustilbuddet består af gruppeundervisning med mulighed for individuelle samtaler. Det er tværfagligt og involverer læger, psykolog, diætist og sygeplejerske.

Der tilbydes kurser 2-3 gange om året med en holdstørrelse på 10 personer med diabetes og deres pårørende.

Målgruppe

Personer med diabetes over 18 år, der har haft - eller været i risiko for - episoder med svær hypoglykæmi, og hvor personen med diabetes eller pårørende oplever det som utrygt eller udfordrende i hverdagen.

Samarbejde 

OUH Svendborg Sygehus.

Mere info

Der er udarbejdet en midtvejsevaluering.

Maria Skovlund Herreborg

Faglig leder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 30 22 03 05
APPFWU01V