Skip til primært indhold

Opstartsdag for børn og unge og familier

Familier med et barn eller en ung med nyopdaget diabetes tilbydes gruppeforløb, som indeholder undervisning og erfaringsudveksling

Formål

Formålet med opstartsdagene er at hjælpe familier igennem den første tid efter diabetesdebut.

Indsats

Opstartsdagene tilbydes familier med et barn/ung med nyopdaget diabetes.

Opstartsdagen er for alle forældre til børn mellem 0 og 18 år samt børn over 7 år, som ønsker at deltage. Dagen indeholder oplæg fra forskellige faggrupper og erfaringsudveksling i grupper.

Nogle elementer er fælles for børn og voksne og andre dele af dagen er opdelt, så børn/unge deltager i aktiviteter med kreahelte, legehelte eller laver diabetesrelevante øvelser sammen med en sygeplejerske. Sideløbende har de voksne mulighed for at tale med hinanden og de sundhedsprofessionelle (sygeplejersker, læger, psykolog og diætist).

Opstartsdagene afvikles hvert halve år.

Målgruppe

Alle børn og unge (og deres forældre) med nydiagnostiseret diabetes, som er tilknyttet H.C. Andersen Børne- og Ungehospital

Samarbejde

Opstartsforløbene drives af en sygeplejerske og en læge på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, mens psykologer og diætister bidrager.

Mere info

Opstartsdagene afvikles som prøvehandling i efteråret 2022 og foråret 2023 og evalueres i tredje kvartal 2023 for at afdække, om det skal sættes i drift og udrulles til regionens øvrige børne- og ungeafdelinger.

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17
APPFWU01V