Skip til primært indhold

Multidisciplinære Teamkonferencer (MDT)

På MDT-konferencer drøftes patienter med diabetes og kendt hjerte-, lunge- og/eller nyresygdom, hvis forløb er karakteriseret ved at være komplekse af forskellige årsager

Formål

Formålet er at øge livskvaliteten for mennesker med diabetes og multisygdomme (komorbiditet) samt skabe et mere sammenhængende patientforløb.

Mennesker med både diabetes og multisygdomme skal have en bedre og mere koordineret behandling og medicinering. Samtidig skal kompetencerne løftes hos de sundhedsprofessionelle på tværs af specialer og behandlingsregimer, herunder træning fra speciallæge til yngre læge inden for det enkelte speciale.

Indsats

MDT-konferencerne har en varighed på 2 timer og afholdes 2 gange om måneden. Der kan drøftes 4-6 patientcases i løbet af en konference.

Den faste lægelige deltagerkreds på MDT-konferencerne består af læger fra SDCO, læger med ekspertise inden for udvalgte multisygdomme samt læger i klinisk farmakologi. Der deltager både en speciallæge og yngre læge fra hvert speciale.

Målgruppe

Personer med type 1- og type 2-diabetes, som er i gang med et forløb på enten SDCO eller samarbejdende afdelinger, og som samtidig oplever et komplekst forløb med behov for koordinering på tværs af specialer.

Samarbejde 

Hjertemedicinske Afdeling B, Lungemedicinsk Afdeling J, Nyremedicinsk Afdeling Y, Klinisk Farmakologisk Afdeling.

Mere info

Der er udarbejdet en midtvejsevaluering af initiativet.

Camilla Hansen

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 29 34 32 55
APPFWU02V