Skip til primært indhold

Modtageambulatorium

I modtageambulatoriet får patienten foretaget automatiseret blodtryksmåling, bliver vejet og får aflæst blodglukoseapparat eller sensor

Formål

Den traditionelle blodtryksmåling er tidskrævende og utilstrækkelig og anbefales derfor ikke længere. Med automatiseret blodtryksmåling får klinikeren en måling, der matcher patientens blodtryk bedst muligt.

Indsats

Patienten indkaldes til lægekonsultation 20 minutter før den planlagte konsultation. Efter ankomstregistrering får patienten en automatiseret blodtryksmåling, som består af seks på hinanden følgende målinger.

I modtagerambulatoriet foretages desuden vejning samt aflæsning af blodglukoseapparat eller blodglukosesensor.

Målgruppe

Alle diabetespatienter som møder til lægekonsultation og forundersøgelse på SDCO's diabetesambulatorium.

Mere info

Der er udarbejdet en midtvejsevaluering.

Maria Skovlund Herreborg

Faglig leder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 30 22 03 05
APPFWU01V