Skip til primært indhold

Screening og behandling af diabetes ved samtidige nyresygdomme

Indsatsen omfatter et fælles ambulatorium, hvor man som patient ses af både en speciallæge i endokrinologi og nefrologi på samme tid

Formål

Formålet er at styrke indsatsen over for patienter med både diabetes og nyresygdom.

De sundhedsprofessionelles samlede viden skal bidrage til en kvalificeret behandling af patienten. Der er også øget fokus på tidlig opsporing af senkomplikationer.

Indsats

Et ensartet og forbedret tilbud til patienter med diabetes og nyresygdom i hele regionen.

Aktiviteter i fællesambulatoriet bliver planlagt, så patienten ses af både en speciallæge i endokrinologi og en speciallæge i nefrologi på samme tid i en fælles konsultation.

Målgruppe

Målgruppen er patienter med diabetes og nyresygdom, som opfylder visitationskriterierne.

Samarbejde 

Alle sygehuse i Region Syddanmark.

Mere info

Der er udarbejdet en midtvejsevaluering.

Sara Lund Fønss Bach

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 21 59 76 59
APPFWU01V