Skip til primært indhold

Diabetespsykolog til familier med børn og unge, der får konstateret diabetes

En fast psykolog til diabetesteamet på H.C Andersen Børne- og Ungehospital yder sparring til de fagprofessionelle, laver psykologiske screeninger af børn og unge i forbindelse med diabetesdebut samt tilbyder gruppeforløb til børn og unge og deres forældre

Formål

Formålet er at gøre psykosocial støtte til en integreret del af diabetesbehandling og -uddannelse med henblik på at sikre så god fysisk sundhed og mental trivsel som muligt.

Indsats

Initiativet består af fire dele:

  1. Systematisk screening ved første konsultation og uddybet tilbud om psykologisk udredning
  2. Gruppeterapi for unge med diabetes
  3. Gruppesessioner målrettet forældre til børn og unge med diabetes
  4. Rådgivning/supervision til fagprofessionelle i genkendelse og identifikation af psykosociale problemer relateret til diabetes

I arbejdet med alle fire elementer tages afsæt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som psykologerne er uddannet inden for.

Målgruppe

Børn og unge med diabetes og psykologiske udfordringer, som er tilknyttet H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Samarbejde 

Initiativet varetages af en psykolog på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Mere info

Initiativet er fuldt implementeret og skal slutevalueres i andet kvartal 2023.

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17
APPFWU01V