Skip til primært indhold

Diabetespsykolog til familier med børn og unge, der får konstateret diabetes

En fast psykolog til diabetesteamet på H.C Andersen Børne- og Ungehospital yder sparring til de fagprofessionelle, laver psykologiske screeninger af børn og unge i forbindelse med diabetesdebut samt tilbyder gruppeforløb til børn og unge og deres forældre

Formål

Formålet er at gøre psykosocial støtte til en integreret del af diabetesbehandling og -uddannelse med henblik på at sikre så god fysisk sundhed og mental trivsel som muligt.

Indsats

Initiativet består af fire dele:

  1. Systematisk screening ved første konsultation og uddybet tilbud om psykologisk udredning
  2. Gruppeterapi for unge med diabetes
  3. Gruppesessioner målrettet forældre til børn og unge med diabetes
  4. Rådgivning/supervision til fagprofessionelle i genkendelse og identifikation af psykosociale problemer relateret til diabetes

I arbejdet med alle fire elementer tages afsæt i ACT (Acceptance and Commitment Therapy), som psykologerne er uddannet inden for.

Målgruppe

Børn og unge med diabetes og psykologiske udfordringer fra hele regionen.

Samarbejde 

Initiativet varetages af en psykolog på H.C. Andersen Børne- og Ungehospital, OUH.

Mere info

Initiativet er fuldt implementeret og skal slutevalueres i andet kvartal 2023.

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17
APPFWU02V