Skip til primært indhold

Diabetespsykolog

Tilbud om konsultation ved en diabetespsykolog samt kompetenceudvikling til sundhedsprofessionelle

Formål

Formålet er at integrere den psykosociale støtte i diabetesbehandlingen ved at uddanne og opkvalificere de sundhedsprofessionelle. Formålet er også at tilbyde individuel psykologhjælp til mennesker med diabetes.

Indsats

Med initiativet bliver der lige adgang til en diabetespsykolog i hele Region Syddanmark. Der tilbydes en målrettet indsats ved at udvide regionens eksisterende tilbud på SDCO om rådgivning og behandling ved en diabetespsykolog.

Målgruppe

Voksne diabetespatienter med diabetesspecifikke psykologiske problemstillinger i hele Region Syddanmark samt sundhedsprofessionelle, der arbejder med diabetespatienter i Region Syddanmark.

Samarbejde

Alle sygehuse i Region Syddanmark.

Mere info

Der er udarbejdet en statusevaluering og initiativet slutevalueres i 2. kvartal 2022.

Kimmie Koch

Psykolog og projektleder

Diabetesambulatoriet og supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 24 25 51 45
APPFWU02V