Skip til primært indhold

Temaaftener for børn og unge med diabetes

Der afvikles halvårlige temaaftener målrettet børn og unge mellem 9-12 år og 15-18 år med henblik på at belyse emner, som kan være svære at nå omkring i konsultationerne

Formål

Formålet er at imødekomme de forskellige behov for information og videndeling, som opstår hos børn og unge med diabetes.

Indsats

Temaaftenerne afholdes for henholdsvis skolebørnene 9-12 år og ungegruppen 15-18 år. En temaaften varer typisk to timer og har været afprøvet på forskellige tidspunkter af dagen.

Temaerne kan være alt fra alkohol, pumper og teknologi, pubertet, familietrivsel, ’medbring en ven’ o.a.

Målgruppe

Alle børn og unge med diabetes med tilknytning til H.C. Andersen Børne- og Ungehospital.

Samarbejde

På temaaftenerne er der oplæg fra forskellige fagpersoner, for eksempel læger, sygeplejersker, diætister, psykologer eller socialrådgivere afhængig af, hvilket tema der er fokus på.

Mere info

Temaaftenerne er fuldt implementeret og skal slutevalueres i andet kvartal 2022.

Line Skov Høst

Projektleder

SDCO - Supplerende behandlingsinitiativer


(+45) 51 70 84 17
APPFWU02V