Skip til primært indhold

Patientuddannelseskonceptet ”Lev Livet med Type 2-diabetes”

”Lev Livet med type 2-diabetes” er et koncept for patientuddannelse/rehabilitering i kommunerne.

Formål

Konceptet skal bidrage til at skabe et mere ensartet tilbud på tværs af kommunegrænser til borgere med type 2-diabetes.

Indsats

Konceptet består af materialer og sundhedspædagogiske værktøjer til et gruppebaseret forløb på ni moduler. De første moduler går på tværs af kroniske diagnoser og kan således også anvendes til forløb omkring KOL, hjerte-kar-sygdomme mm. De resterende moduler er diabetesspecifikke.

Materialet bygger på de fem sundhedspædagogiske principper (Bjarne Bruun Jensen) og er baseret på indhold fra tidligere patientuddannelseskoncepter, erfaringer og input fra en lang række kommuner og en række nye øvelser med særligt fokus på madområdet.

Første version af konceptet er udviklet i 2019-2020 og efterfølgende afprøvet i samarbejdskommunerne.

I 2021-2022 tilpasses materialet efter afprøvningen. Det forventes, at den endelige version af konceptet er tilgængeligt i slutningen af 2022.

Målgruppe

Personer med type 2-diabetes henvist til patientuddannelse i kommunerne

Samarbejde

”Lev livet med type 2-diabetes” er udarbejdet i et samarbejde mellem Billund, Esbjerg, Vejen, Varde og Fanø kommuner og Steno Diabetes Center Odense. Konceptet er evalueret af Statens Institut for Folkesundhed. Læs mere om evalueringen her.

For yderligere information kontakt

Leif Staal Andersen

Projektleder

SDCO - Tværsektorielt samarbejde


(+45) 24 34 84 07
APPFWU02V