Skip til primært indhold

PRO-Diabetesspørgeskema

Implementering af PRO-Diabetesspørgeskema på SDCO

Formål

Dette projekt har til formål at implementere PRO (Patient Reported Outcomes) - Diabetesspørgeskemaet, som skal bidrage til, at patientens behov sættes i centrum i konsultationerne. Ved at have udfyldt spørgeskemaet forud for konsultationen er forventningen, at patienten er bedre forberedt, og at klinikeren, grundet adgang til patientens spørgeskemabesvarelser, kan lade samtalen fokusere på dét, der er vigtigst for patienten.

Med indførelse af PRO-løsningen er det overordnede formål at:

 • skabe forudsætning for mere fokuserede og individuelt tilpassede konsultationer
 • patienterne oplever øget inddragelse i konsultationerne

Dette implementeringsprojekt har desuden til formål at:

 • Sikre god sammenhæng i den kliniske praksis, så relevante faggrupper kan benytte PRO-spørgeskemaet til dialogstøtte og eventuel visitationsstøtte i mødet med patienterne
 • At patienter og klinikere kompetenceløftes til at sætte brugerens dagsorden først

Indsats

PRO-Diabetesspørgeskemaet benyttes i forbindelse med lægesamtalen ved patientens årlige sammedagskomplikationsscreening (SDK). Processen for PRO-Diabetesspørgeskemaet er som følgende:

 • Patienten får en notifikation i deres Mit Sygehus-app om, at PRO-spørgeskemaet ligger klar til digital udfyldelse i Mit Sygehus forud for patientens SDK
 • Patienten udfylder spørgeskemaet inde i Mit Sygehus-appen
 • Efter udfyldelse ligger spørgeskemaet klar på klinikerens Mit Sygehus-side
 • Klinikeren gennemgår patientens spørgeskemabesvarelse
 • Patientens spørgeskemabesvarelse benyttes aktivt i dialogen mellem patient og kliniker til SDK

PRO-Diabetesspørgeskemaet består af 86 spørgsmål, hvoraf en del er spørgsmål, som kun foldes ud, hvis en patient giver nogle bestemte svar i løbet af spørgeskemaet. Således vil patienten ikke få spørgsmål, som ikke er relevante. Spørgsmålene dækker følgende domæner:

 • Helbred
 • Blodsukker
 • Medicin
 • Evne til at varetage sin diabetes
 • Symptomer/senfølger
 • Seksualitet
 • Diabetesbekymring
 • Emner til samtale

Det forberedende arbejde forud for implementering vil dels bestå af teknisk forberedelse af PRO og af planlægning af arbejdsgange, implementering og evaluering med inddragelse af klinisk personale og brugere. Forud for implementeringen vil der blive gennemført en pilotafprøvning på den planlagte arbejdsgang. Baseret på pilotafprøvningen vil arbejdsgange evt. justeres før der laves en komplet implementering på SDCO og før der sker udrulning af projektet på de øvrige diabetesambulatorier i Region Syddanmark.

Målgruppe

Spørgeskemaerne anvendes til alle SDCOs patienter.

 

Er du patient på SDCO, så klik her og se hvordan du udfylder spørgeskemaet

Kathrine Kjær-Hansen

Projektleder

SDCO - Sundhedsteknologi


(+45) 29 65 80 50
APPFWU02V