Skip til primært indhold

National Evaluering af Flash Glukose Målere

En evaluering af brugen af Flash Glukosemålere (FGM) skal belyse effekter og omkostninger forbundet med brug af FGM i det danske sundhedsvæsen

Resumé

Det nationale diabetes netværk har bedt SDCO om at tovholde en national evaluering af brugen af Flash Glukosemålere (FGM) i samarbejde med de øvrige Steno Centre. Evalueringen skal belyse effekter og omkostninger forbundet med brug af FGM i det danske sundhedsvæsen.

Diabetesteknologien og diabetesbehandlingen har udviklet sig markant over de senere år, og har gjort det muligt at sikre en bedre regulering af flere patienter, der resulterer i en forbedring i livskvalitet og behandlingsresultater hos patienter med type 1-diabetes. De nyere sensorløsninger er mere brugervenlige og præcise end tidligere, og giver patienterne mulighed for løbende at få indsigt i egne data. Undersøgelser har vist betydelig effekt på visse patientgruppers langtidsblodsukker og muligheden for at holde patienterne inden for acceptable udsving i længere tid (time in range). Dette giver tryghed for patienterne og deres pårørende.

Bedre diabetesregulering af flere diabetespatienter vil medføre færre indlæggelser med alvorlig hypoglykæmi og reducere risiko for sendiabetiske komplikationer for patienter med type 1-diabetes. Det betyder, at brugen af teknologi giver en væsentlig udgiftsøgning i behandlingen på den korte og mellemlange bane, men på den lange bane kan man forvente et fald i sundhedsudgifter og samfundsudgifter til type 1-diabetespatienterne som følge af færre komplikationer og følgesygdomme.  Der er på nuværende tidspunkt ikke tilstrækkelig viden til at gennemføre sikre vurderinger af, hvor stort fald i omkostninger vil være.

Formål

At evaluere på brugen af Flash Glukosemålere (FGM) på tværs af regionerne, samt at belyse de helbredsmæssige og økonomiske konsekvenser ved anvendelse af FGM.

Indsats

De fem Steno Diabetes Centre samarbejder om at evaluere flash glukosemålere.

Målgruppe

Voksne med type 1 diabetes

Samarbejde

Steno Diabetes Center Købehavn (SDCC), Steno Diabetes Center Nordjylland (SDCN), Steno Diabetes Center Århus (SDCA) og Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS)

Kontakt

Kontaktinfo på projektlederniveau

Mere info

Behandlingsrådet har valgt patientnær diabetesteknologi som analysetema i 2022. På baggrund af denne udvikling er ovenstående projekt under tilpasning.

APPFWU01V