Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilFagligt nytpilFagligt nytpilVELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til forskning af ældre med hæmatologisk kræft

VELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til forskning af ældre med hæmatologisk kræft

OUH patienthotel

VELUX FONDEN bevilliger 3,7 mio. kr. til et studie på OUH, der skal undersøge hvilken betydning en tilføjelse af specialiseret ældemedicinsk vurdering forud for behandlingsstart kan have for behandlingsforløbet for hæmatologisk kræft.

Hæmatologisk afdeling X samarbejder med Geriatrisk afdeling, OUH, for at klarlægge om tillæg af en omfattende ældremedicinsk undersøgelse forud for behandlingsstart og en systematiseret behandling af eventuelle fund sideløbende med kræftbehandlingen, kan mindske funktionstab, akutte indlæggelser, bivirkninger til kræftbehandlingen, samt bedre livskvalitet og overlevelse for ældre, skrøbelige hæmatologiske kræftpatienter.
 

Forskelligt hvordan den enkelte patient reagerer på behandling
Hæmatologisk kræft omfatter blandt andet leukæmi og lymfekræft. Fælles for disse sygdomme er dels, at de ofte rammer den ældre del af befolkningen, og dels at de til trods herfor ofte kan behandles med god effekt. Dog er der stor forskel på, hvordan den enkelte patient klarer behandlingen. Nogle ældre er selvhjulpne og i god form, mens andre er skrøbelige med flere konkurrerende sygdomme, dårlig appetit og lav muskelmasse. Alt sammen noget, der kan betyde, at behandlingen tåles dårligt.

Hvis en ældre patient starter på en behandling, der er for hård, kan det resultere i ekstra indlæggelser, aftagende evne til at klare daglige gøremål og derved tab af uafhængighed og nedsat livskvalitet. Hvis en ældre patient modsat vurderes for skrøbelig til at modtage den mest effektive behandling, vil vedkommende oftest tilbydes en mildere og samtidig mindre effektiv behandling, hvilket kan have afgørende betydning for dennes overlevelsesmulighed.


Skal undersøge tilføjelse af specialiseret ældremedicinsk vurdering 
For at sikre den bedst egnede behandling af både kræftsygdom og eventuelt konkurrerende sygdomme til den enkelte patient, er det således særdeles vigtigt, at alle ældre patienter vurderes individuelt forud for behandlingsstart. Denne vurdering foretages i dag rutinemæssigt af den behandlende hæmatolog.

Nyere studier har imidlertid vist, at tilføjelse af en specialiseret ældremedicinsk vurdering forud for behandlingsstart kan have stor betydning for behandlingsforløbet for andre kræftsygdomme. Om dette også gør sig gældende for hæmatologiske kræft er fortsat uvist. Derfor går Hæmatologisk afdeling X og Geriatrisk afdeling, OUH, sammen for at forske på netop dette område. 


Siden er sidst opdateret 15-7-2021
DirektionssekretariatetTilgængelighedserklæring