Gå til indhold
FORSIDEN | KONTAKT OUH | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2
ForsidepilPressepilFagligt nytpilFagligt nytpilNy forskning om vitamin K-antagonister kan bane vej for bedre behandling

Ny forskning om vitamin K-antagonister kan bane vej for bedre behandling

Et nyt studie viser, at behandling med vitamin K-antagonister kan være forbundet med mere kranspulsåreforkalkning end NOAK-midler.

Forskningsprojektets formål har været at se på sammenhængen mellem åreforkalkning i kranspulsårene og behandling med de blodfortyndende vitamin K-antagonister. 17.000 patienter uden kendt hjertekarsygdom er inkluderet i projektet for at undersøge denne sammenhæng.

Læge Selma Hasific, Hjertemedicinsk Afdeling B, fortæller, at resultaterne viser en sammenhæng:

- Vi har fundet en sammenhæng mellem længerevarende behandling med vitamin K-antagonister og graden af kranspulsåreforkalkning hos patienter uden kendt hjertekarsygdom, når vi justerer for kendte risikofaktorer. Vi ved dog ikke, om det skyldes vitamin K-antagonister eller andre forhold vedrørende patienten. Derudover ved vi heller ikke om det har betydning for patienten, og i så fald hvilken betydning det har. Til gengæld har vi ikke fundet nogen sammenhæng mellem behandling med NOAK-midler og åreforkalkning, lyder det fra Selma Hasific.

Flere sygehuse har samarbejdet og medvirket i projektet, hvoraf der er hentet data til undersøgelsen fra Odense, Svendborg, Vejle, Esbjerg og Silkeborg.

- Vi har blandt andet data fra sygehusene, som har været gode til at bidrage. Størsteparten af de CT-skanninger vi har haft med i forskningsprojektet er kommet fra Odense, men vi har også modtaget meget data fra de andre sygehuse og fra den nationale receptdatabase, hvor vi har modtaget data for udskrivning af blodfortyndende medicin, fortæller overlæge og professor Axel Diederichsen fra Hjertemedicinsk Afdeling B, der har været hovedvejleder for Selma Hasific.
 

Forskning skal undersøge lægemiddel   
Studiet startede tilbage i 2018, hvor Selma Hasific var medicinstuderende. Her udførte hun undersøgelsen på Kardiologisk Afdeling på OUH. Forskningen i de to forskellige lægemiddeltypers indvirkning fortsættes nu med hendes ph.d. Studierne skal undersøge udviklingen af åreforkalkning og den kliniske betydning af vitamin K-antagonister samt afdække en eventuelt ny behandlingsmulighed med vitamin K2:

- I det første studie inviterer vi patienter, der har været i behandling med vitamin K-antagonister og NOAK til en follow-up CT-skanning, så vi kan undersøge de to forskellige lægemiddeltypers indvirkning på åreforkalkning over tid, fortæller Selma Hasific, og fortsætter: 

- I det andet studie har vi lidt en omvendt filosofi, idet vi udarbejder et randomiseret forsøg med 400 deltagere. Her bliver deltagerne delt op i to grupper. Den ene gruppe får vitamin K2 og vitamin D, mens den anden gruppe får placebo. Her vil vi undersøge om vitamin K2 kan nedsætte udviklingen af åreforkalkning i kranspulsårerne. Tredje studie tager udgangspunkt i 100.000 patienter fra Danmark, for at se om der er forskel i udviklingen af blodprop i hjertet eller død hos patienter i behandling med vitamin K-antagonister sammenlignet med NOAK og baggrundsbefolkningen, fortæller Selma Hasific.  

Axel Diederichsen og Selma Hasific håber med det kommende ph.d. studie at afdække virkningen af vitamin K-antagonister på kranspulsårerne og samtidig undersøge en eventuel ny forebyggende behandling med vitamin K.

 

Du kan læse mere om forskningsprojektet på PLOS ONE: https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0241450


Siden er sidst opdateret: 02-11-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring