Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Studerende eller elev på OUH under corona-forløbet

Senest opdateret d. 23.09.2020 kl. 15.50:

 

Denne pjece til studerende og elever i praktik på sygehuse og i kommuner er netop udkommet. Den vedrører forholdsregler i forhold til Covid-19, hvor der blandt andet opfordres til, at man lader sig teste for Covid-19 3-4 dage inden praktikstart.

 

Opdateret 20.08.2020 kl. 15.20:

Orientering til studerende i klinik i efteråret 2020 ift. Covid-19: 

Hvis du har symptomer på Covid-19   
Studerende i klinisk ophold skal følge Sundhedsstyrelsens retningslinjer: Du skal blive hjemme, hvis du har symptomer på Covid-19 - og tage kontakt til dit praktiksted, der eventuelt vil henvise dig til test.


Studerende, der er kommet hjem fra udlandet inden for de sidste 2 uger før praktikstart

Studerende skal følge de retningslinjer som gælder for personalet på OUH. Hvis du som studerende har været på ferie i et land, som Udenrigsministeriet har kategoriseret som orange eller rødt, må du IKKE møde op på dit praktiksted. Du skal kontakte praktikstedet per mail eller telefon og følge deres anvisninger.

 

 

 

OUH finder det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig kan passe eventuel fritidsarbejde i primær sektor.

På baggrund af Styrelsen for Patientsikkerheds anbefalinger og i samråd med både Dansk Sygeplejeråd og infektionsmedicins afdeling, OUH, finder OUH det forsvarligt, at elever og studerende både er i praktik på OUH og samtidig passer eventuel fritidsarbejde i primær sektor og andre steder.
Vi forudsætter, at man som uddannelsessøgende og medarbejder i sundhedssektoren udviser en særlig omhyggelighed ved omgang med mulige smittede i kraft  af ens viden om hygiejniske forholdsregler generelt og specifikke  forholdsregler i forbindelse med Coronavirus.

 

Opdateret 18.03.2020 kl. 14.33:

Der er nu oprettet en side som denne, der hedder Leder eller vejleder på OUH under corona-forløbet. Du kan finde siden i stien ovenfor eller klikke her.

 

Opdateret d. 18.03.2020 kl. 14.17:

På denne side bliver der løbende lagt undersider med information til specifikke faggrupper. I kan se fanerne til højre.

 

Opdateret d. 18.03.2020 kl. 12.12.

Som elev og studerende på OUH kan du her læse retningslinjer for dit praktikophold i relation til Corona-virusset:

Alle uddannelsessøgende skal holde sig orienteret om de generelle forholdsregler for personale omkring Corona via OUH´s hjemmeside.

De uddannelsessøgende skal minimum 1 gang dagligt orientere sig på denne nyhedsside, da ændringer ift. uddannelsessøgende vil blive bragt her.

OBS på smitte i fritidsjobs!
Studerende, som er i praktik på OUH, og som har fritidsjob, skal i den forbindelse – og i forbindelse med privat aktivitet i øvrigt – være særligt opmærksomme på risiko for smittespredning. Det er vigtigt, at I hele tiden tager jeres forholdsregler og er opmærksomme på symptomer. Reagér, hvis I mærker selv milde symptomer. Dette er afgørende for at stoppe smittespredning. I har en helt særlig rolle og forpligtigelse, når I færdes på sygehuset, hvor der er mange sårbare borgere.

I kan læse Sundhedsstyrelsens vejledning til at hindre smittespredning her.

 

Opdateret 13.03.2020 kl. 16.14.

Alle elever og studerende fortsætter i praktik på OUH
Studerende og elever med planlagte formelle praktikophold sidestilles med medarbejdere og gennemfører for de flestes vedkommende deres praktikophold som planlagt (se undtagelser nedenfor). Praktik gennemføres af følgende grunde:

  • vi ønsker ikke at forsinke deres uddannelsesforløb

  • vi skal bruge deres ressourcer fremadrettet i den aktuelle situation

 

 

 

 


Siden er sidst opdateret: 23-09-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring