Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi

Adresse Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Odense Universitetshospital
Sdr. Boulevard 29
5000 Odense C
Telefon 6611 3333, lokalnummer 2821, gennemvalg 6541 2821.
Lægevagt i dagtid: 6541 2821.
SKS-nummer 420251 - Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi.
4202519 - Ambulatorium.
Lokationsnummer 5790001380441 - Center for Trombose og Hæmostase.
5790000184248 - Netlab.
Læger med speciale
Praksiskonsulent Flemming Østerby.
Behandlingsspektrum Vejledning om prøvetagning, forsendelse m.m. kan fås hos laboratoriekonsulenterne, telefon 6541 2833, der også hjælper med kvalitetssikring af lægernes analysevirksomhed. Der arbejdes på en ny udgave af "Laboratorievejledningen" og den vil også komme i elektronisk form. 
Ambulanttilbud

Ambulatoriets åbningstid:
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 07.05-15.00.
Onsdag kl. 07.05-17.00.
Tidsbestilling til belastningsprøvetagning på telefon 6541 2831.

 

Autistiske patienter fra almen praksis:
Disse patienter henvises til Psykiatrisk Afdeling P's blodprøvetagningsambulatorium.
Tidsbestilling på hverdage mellem kl. 09.30-10.30 på telefon 2498 8038.

Særlige forhold

Prøvetagningsutensilier kan rekvireres på afdelingens depot, telefon 6541 2830.

 

Klinisk Biokemi.

 

Center for Trombose og Hæmostase:

Foretager forskellige typer af udredning, herunder:

  • Trombofiliudredning (venøs).
  • Trombofiliudredning (arteriel).
  • Blødningsudredning.
  • Forekomst af fosfolipid antistoffer (lupus antikoagulans, Beta-2-GP1, anticardiolipin antistof).

Sidstnævnte rekvireres på almindelig laboratoriehenvisning.

 

Der tilbydes rådgivning i forbindelse med antitrombotisk behandling, akut kritisk blødning og rådgivning til familier med særlig risiko for alvorligt arvelige sygdomme i blodstørkningssystemer.

 

Forespørgsler vedrørende analyser, som ikke er på afdelingens vagtprogram eller andre ikke hæmostaserelaterede spørgsmål, rettes direkte til laboratoriet - vagttelefon 6541 2821.

 

Centret har ca. 800 rådgivninger årligt, heraf ca. 325 trombofiliudredninger, 40  blødningsudredninger, 160 udredninger for fosfolipid antistoffer samt en række blandede henvendelser vedrørende akut kritisk blødning og spørgsmål om behandling og diagnostiske problemstillinger.
 

Sporstoflaboratoriet:

Udfører måling af spormetaller i  biologisk materiale.
Som rutineproduktion analyserer vi for bly i blod og aluminium i plasma.

 

Telefon: 6541 2853 eller 6541 1951.
Telefontid: Hverdage kl. 08.30-15.00.
E-mail: ode.kbf.sporstoflab@rsyd.dk

 

Sporstoflaboratoriet har været akkrediteret af DANAK siden 1. juli 1987. Hovedparten af analyserne udføres på indsendte prøver fra hospitalssektoren eller fra Bedriftssundhedstjenesten fra hele landet. Sporstoflaboratoriet deltager i flere internationale, eksternee kontrolprogrammer med stor succes og har ofte været placeret som det bedste laboratorium blandt alle de deltagende laboratorier.

 

Forskning: 

Afdelingen er en del af Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, Klinisk Institut. Derfor udføres forskning blandt andet som underlag for uddannelse af medicinske studerende og forskerstuderende ved Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Naturvidenskabelige Fakultet.

 

Afdelingens forskning er også grundlag for den løbende udvikling af afdelingens biokemiske, genetiske og farmalogiske undersøgelsesmetoder. Forskningen er organiseret som projekter, der oftest udføres i samarbejde med andre kliniske afdelinger ved Odense Universitetshospital, institutter ved Syddansk Universitet samt forskningsmiljøer i ind- og udland.

 

Klinisk Farmakologi:

Klinisk Farmakologi er et lægeligt speciale, som på et videnskabeligt grundlag kombinerer klinisk, farmakologisk, epidemiologisk og sundhedsøkonomisk ekspertise med henblik på at fremme en rationel, sikker og økonomisk anvendelse af lægemidler. Klinisk farmakologi er en lægevidenskabelig disciplin, som først i 1986 opnåede status som et selvstændigt lægeligt speciale. Klinisk farmakologi omfatter funktioner i relation til klinisk service, forskning og undervisning, og disse funktioner udgør i realiteten en integreret enhed. Der er således tale om et udpræget tværfagligt speciale, som skal bidrage til at sikre en optimal anvendelse af lægemidler såvel fra patientens perspektiv, som fra samfundets perspektiv. Ved Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologi, OUH Odense, er de væsentligste klinisk farmakologiske områder organiseret således:

 

Lægemiddel- og Sporstoflaboratoriet.

Laboratoriet er ansvarligt for måling af lægemidler, misbrugsstoffer og sporstoffer i plasma og urin. For lægemidler, hvor den terapeutiske styring vejledes af plasmakoncentrationsmålinger, afgives der kommenterede svar med konkret vejledning om dosis eller lægemiddelinteraktioner.
Kontaktinformation: telefon 6550 2847 eller vagthavende læge, Afdeling for Klinisk Biokemi og Farmakologiægemiddel- og Sporstoflaboratoriet.

 

Lægemiddelinformationen.

Denne organisation tilbyder patientrelateret rådgivning i lægemiddelrelaterede spørgsmål, hvor problemstillingen ikke lader sig afklare ved opslag i Pro.medicin.dk.
Typiske emner er lægemidler til gravide og ammende, lægemiddelbivirkninger og lægemiddelinteraktioner. Kontakten skal foregå gennem patientens behandlende læge eller anden sundhedsfaglig person.
Lægemiddelinformationen er bemandet mellem kl. 09.00 og 15.00.
Kontaktinformation: telefon 2022 8855 eller 6550 3082, e-mail li@health.sdu.dk

 

GCP-enheden.

GCP er en forkortelse af Good Clinical Practice (god klinisk praksis). GCP omhandler juridisk bindende retningslinjer, der skal kvalitetssikre kliniske forsøg med lægemidler. Regelsættet er primært indført for at sikre patienter og forsøgspersoners rettigheder i lægemiddelforsøg, og for at sikre validiteten af de resultater, som forsøget afstedkommer. Dette indebærer i praksis, at alle lægemiddelforsøg skal eksternt og uafhængigt monitoreres, og det påhviler den forsøgsansvarlige læge at sikre dette. GCP-enheden er oprettet med det formål at implementere og vedligeholde det kvalitetssikringssystem, der skal gøre det muligt at gennemføre kliniske forsøg med lægemidler i overensstemmelse med GCP. Enheden yder principielt GCP-assistance ved kliniske lægemiddelforsøg, der forestås af forskere i Region Syddanmark, og samarbejder med tilsvarende enheder i Århus og København om landsdækkende forsøg.
Kontaktinformation: telefon 6550 3028, e-mail ccalov@health.sdu.dk

 Senest fagligt revideret: 06-10-2015

 

Mere information:

Oversigt over afdelingens patientinformation


Siden er sidst opdateret: 08-08-2019 af Odense Universitetshospital.