Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

L - Urinvejskirurgisk Afdeling

Telefon 6541 4400 - Call-center telefontid 8-15
6611 3333 - For kontakt til vagthavende forvagt 
5128 6462 - forløbskoordinatorer
E-mail ouh.afdelingl@rsyd.dk
SKS-nummer 4202291.
Lokationsnummer 5790000200351.
Afdelingsledelse
 • Ledende overlæge Ulla Geertsen, 6541 2230
 • Oversygeplejerske Lone Hedemand
Afdelingsledelsens sekretærer Sekretær Anne Kruse Brunbakke, 4023 9453
Overlæger og afdelingslæger
 • Overlæge Henrik Jahn, urologisk endourologi, laparoskopisk kirurgi samt nyrecancerbehandling. Er afdelingens registrerings- og beredskabsansvarlige.
 • Overlæge Steen Carlsson, urologisk onkologi specielt prostatacancerbehandling.
 • Overlæge, Professor, Dr. med. Lars Lund
 • Overlæge Reza Zamani, urologisk onkologi specielt nyrecancerbehandling samt nyredonorudredning og transplantation
 • Overlæge Erik Højkjær Larsen, urologisk onkologi specielt nyrecancerbehandling
 • Overlæge Mikhael Diatchikhine, urologisk onkologi specielt nyrecancerbehandling
 • Overlæge Margrethe Andersen, urologisk endourologi, neurogene og funktionelle vandladningsforstyrrelser og TUMT-behandlingen, uddannelsesansvarlig overlæge
 • Overlæge Per Søndergaard Holt, urologisk onkologi specielt blærecancerområdet samt binyrekirurgi
 • Overlæge Stefan Tiessen, urologisk onkologi specielt prostatacancerbehandling
 • Overlæge Anja Toft, urologisk onkologi specielt nyrecancerbehandling
 • Overlæge Hanne Kobberø, urologisk endourologi
 • Afdelingslæge Thomas Sonne Mortensen, urologisk onkologi specielt prostatacancer-behandling
 • Afdelingslæge Thor Knak Jensen, urologisk onkologi specielt blærecancerområdet
 • Afdelingslæge Mike Allan Mortensen, urologisk onkologi specielt rostatacancer-behandling
 • Afdelingslæge Karin Andersen, urologisk endourologi, neurogene og funktionelle vandladningsforstyrrelser og TUMT-behandlingen
 • Afdelingslæge Mads Hvid Poulsen, urologisk onkologi specielt prostatacancer-behandling
Praksiskonsulent Erik Holk.
Behandlingsspektrum Afdeling L består af et sengeafsnit med 19 senge samt et ambulatorium med fælles afdelingssygeplejerske og stedfortræder. Afdelingen er normeret til 15 overlæger inklusiv ledende overlæge og professor, 5 afdelingslæger og  13 yngre læger. Vagtstrukturen består af en eller to yngre læger i vagt med tilstedeværelse indtil kl. 16.45 på hverdage og kl. 14.00 i weekender og derefter tilkald fra hjemmet.
Der forekommer cirka 1600 indlæggelser i Afdeling L1 per år, heraf er 38 % akutte.
Der opereres på 11 operationsstuer per uge, heraf 10 lejer på Urinvejskirurgisk operationsgang L-OP, og et leje til donornyrefjernelse på T-operation.
Afdeling L er den eneste specialafdeling i Region Syddanmark med højt specialiseret funktion. Afdelingen modtager patienter med specielle urinvejskirurgiske lidelser fra hele Region Syddanmark. Afdelingen har højt specialiseret funktion (tidligere landsdelsfunktion) inden for områderne prostatakræft, blærekræft og  binyretumorer.
Visitationsregler
 • Akutte patienter:
  Alle akutte urologiske patienter fra både Odense og Svendborgs optageområde skal håndteres i Odense og skal meldes til vagthavende i Odense på telefon 4023 9423. Patienterne vil blive vurderet i akutstuen på L-ambulatoriet på OUH Odense. Nogle patienter vil blive indlagt efter den akutte vurdering, andre vil blive håndteret i et ambulant forløb i Odense eller Svendborg afhængig af den vagthavende urologs vurdering.
 • Central visitation.
  Henvisning af patienter til urologisk vurdering i enten Svendborg eller Odense sendes fremover til Urinvejskirurgisk Afdeling L i Odense.
  Såfremt henvisningen sendes til Svendborg, vil den blive visiteret af en læge fra Odense, og det ambulante udredningsforløb vil blive planlagt til at foregå i Nyborg, Svendborg eller Odense afhængig af patientens symptomer, bopælskommune og ventetid til 1. besøg på de tre matrikler. Det tilstræbes altid, at patienter får en tid til første besøg med så kort ventetid som muligt.
 • Terminale patienter.
  Patienter, som hidtil har haft åben indlæggelse i Svendborg fortsætter med dette og henvender sig i Afdeling K ved behov for assistance.
Ambulanttilbud Afdelingen har daglig åbningstid og leverer cirka 16.000 ambulante besøg årligt. Aktiviteterne i ambulatoriet er præget af stor forskellighed, lige fra sygeplejeambulatorium, daglige lægeambulatorier, cystoskopier, urodynamik, TUMT-behandling, en operationsstue samt et akutafsnit.
Ambulante undersøgelser omfatter flowmåling og residualurinmåling ved vandladningsforstyrrelser samt urodynamisk undersøgelse (tryk-flowmålinger) med henblik på selektion af patienter til rette behandling. Derudover foretages der ambulant transrektal ultralydsundersøgelse af prostatakirtlen. Ambulante cystoskopier med fleksibelt cystoskop foretages dagligt, ligesom der en gang om ugen foretages ambulante operationer i lokal bedøvelse. Ligeledes foretages en gang om ugen TUMT behandling af patienter med prostatahypertrofi og vandladningsproblemer.

 Senest fagligt revideret: 12-10-2017


Siden er sidst opdateret: 25-10-2019 af Odense Universitetshospital.