Gå til indhold
FORSIDEN | LÆS OP | REN TEKST | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Patientinformationer


Link A - Kirurgisk Afdeling A
Link Afdeling for Klinisk Patologi
Vævsundersøgelser til bestemmelse af sygelig proces, såsom betændelse eller svulster.
Link Afdelingen for Klinisk Biokemi og Farmakologi
Prøvetagning og analyse
Link Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik
Undersøgelse af patienter, som er mistænkt for at have arbejdsmedicinske- eller arbejdspsykologiske lidelser.
Link B - Hjertemedicinsk Afdeling
Hjertesygdomme hos voksne, f.eks. hjertekrampe, blodprop ved hjertet, hjertesvigt og hjerterytmeforstyrrelser (herunder pacemakerbehandling).
Link C - Reumatologisk Afdeling
Diagnostik, behandling, pleje og kontrol af patienter med gigt- og bindevævssygdomme.
Link D - Gynækologisk Obstetrisk Afdeling
Patientinformationer fra Gynækologisk Obstetrisk Afdeling D
Link Demensklinikken
Udredning og opstart af behandling af personer med mistanke om demens eller demens i let til moderat grad.
Link E - Øjenafdelingen
Undersøgelse, diagnose, behandling samt pleje af patienter med alle former for øjensygdomme, som kræver hospitalskontakt.
Link F - Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Odense
Link F - Øre-Næse-Halskirurgisk Afdeling, Svendborg
Modtager patienter med øre-, næse-, halskirurgiske sygdomme.
Link Fertilitetsklinik
Undersøgelse og behandling af ufrivillig barnløshed på kvinder under 40 år.
Link Fælles Akutmodtagelse (FAM), Odense
Modtagelse af patienter der er akut syge eller kommet til skade og skal tilses.
Link G - Geriatrisk Afdeling, Odense
Behandling af ældre patienter med flere samtidige sygdomme.
Link G - Geriatrisk Afdeling, Svendborg
Behandling af ældre patienter med flere samtidige sygdomme.
Link H.C. Andersen Børne- og Ungehospital
Diagnostik og behandling af alle sygdomme hos nyfødte, børn og unge.
Link Høreklinikken
Udredning af høretab hos børn og voksne. Behandling af totalt døve og tilpasning af høreapparater.
Link I - Hudafdeling og Allergicentret
Behandling af hudsygdomme og komplicerede allergiske lidelser.
Link J - Lungemedicinsk Afdeling
Udredning og behandling af alle kategorier af lungemedicinske sygdomme.
Link K - Kæbekirurgisk Afdeling
Behandling af sygdomme, medfødte og erhvervede anomalier samt akutte skader i tand-, mund-, og kæberegionen.
Link Klinisk Biokemisk Afdeling
Laboratorie- og blodbankvirksomheden ved tre sygehusenheder.
Link Klinisk Genetisk Afdeling
Genetisk rådgivning og analyser på væv med henblik på diagnosticering af arvelige lidelser.
Link Klinisk Immunologisk Afdeling
Udfører blodbankvirksomhed og klinisk immunologiske analyser for hospitaler og praksis på Fyn.
Link Klinisk Mikrobiologisk Afdeling
Diagnostik og klinisk mikrobiologisk og infektionshygiejnisk rådgivning
Link L - Urinvejskirurgisk Afdeling
Dækker over mange forskellige sygdomme fra mindre alvorlige lidelser til cancer i urinvejsorganerne.
Link M - Endokrinologisk Afdeling
Behandling af patienter med endokrinologiske lidelser.
Link M - Medicinsk afdeling, Svendborg
Link Medicinsk Afdeling Ærø
Lokalsygehus for Ærø.
Link Mammograficentret
Mammografiscreening af kvinder mellem 50 - 70 år.
Link N - Neurologisk Afdeling
Undersøgelse, behandling og pleje af patienter med sygdomme i nervesystemet og musklerne såsom apopleksi, epilepsi, Parkinsons sygdom, dissemineret sklerose, nervebetændelser, hovedpine, demens samt en række andre lidelser.
Link Nuklearmedicinsk Afdeling
Undersøgelser af alle kroppens organsystemer. Delt op i nuklearmedicinske undersøgelser med anvendelse af radioaktive sporstoffer (nuklearmedicin) eller klinisk fysiologiske undersøgelser.
Link O - Ortopædkirurgisk Afdeling, Odense og Svendborg
Behandling af lidelser i bevægeapparatet (arme, ben og ryg), opstået ved skader, sygdom eller som følge af medfødte lidelser.
Link Palliativt Team Fyn
Lindrende behandling af patienter med alvorlig, livstruende sygdom, hvor helbredelse ikke er mulig.
Link Patienthotellet
Patienthotellet er et alternativ til hospitalsindlæggelse for selvhjulpne patienter, der har behov for undersøgelse, behandling eller genoptræning.
Link Q - Infektionsmedicinsk Afdeling
Diagnostik og behandling af akutte og kroniske infektionssygdomme.
Link R - Onkologisk Afdeling
Onkologisk Afdeling R's patientoplysninger
Link Radiologisk Afdeling, Odense
Almindelige røntgenundersøgelser samt mammografiundersøgelser, ultralydsundersøgelser, CT-skanninger og MR-skanninger.
Link Radiologisk Afdeling, Svendborg
Almindelige røntgenundersøgelser, ultralydsundersøgelser, CT-skanninger og MR-skanninger.
Link Rehabiliteringsafdelingen, Odense
Genoptræning samt fysio- og ergoterapi
Link Rehabiliteringsafdelingen, Svendborg
Link S - Afdelingen for Medicinske Mavetarmsygdomme
Undersøgelse og behandling af spiserør, mavesæk, tynd- og tyktarm, lever, bugspytkirtel og bughule
Link Patientinformationer
Patientinformationer Afdeling t
Link U - Neurokirurgisk Afdeling
Behandling af Neurokirurgiske sygdomme og beskadigede nerver
Link V - Anæstesiologisk Intensiv Afdeling, Odense
Behandling af smerter, medicin og bedøvelse
Link V - Anæstesiologisk Intensiv Afdeling, Svendborg
Behandling af smerter, medicin og bedøvelse
Link X - Hæmatologisk Afdeling
Behandling og undersøgelser af blodsygdomme
Link Y - Nyremedicinsk Afdeling
Transplantationer og behandling af diverse nyresygdomme
Link Z - Plastikkirurgisk Afdeling
Undersøgelse, behandling og operation af medfødte/erhvervede misdannelser og skader

Siden er sidst opdateret: 18-07-2019 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring