Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Lægesekretær

 

uda lægesekretær
 
Lægesekretærelev
 

Lyder det fristende at tage en uddannelse på en læreplads, der er blandt de bedste i Danmark?

 

Lægesekretæruddannelsen på OUH er kåret som én af de tre bedste lærepladser i Danmark, og i den forbindelse er det sagt om os: ”Eleverne udfordres konstant, og der foregår en progressiv indlæring. Uddannelsen er kendetegnet ved en usædvanlig høj faglighed, og det gennemsyrer hele uddannelsesforløbet”.

 

Du skal gennemgå en 2-årig sundhedsadministrativ uddannelse, hvor opgaverne primært består af journalbehandling (ved skrivning eller efter talegenkendelse), telefonkontakt, booking, registrering af henvisninger, registrering af besøg, behandlinger m.v. Af andre opgaver kan nævnes: modtagelse af patienter, opfølgning og koordinering af patientforløb samt fejlretning. Stort set alle opgaver løses ved hjælp af it. Mange opgaver løses i samarbejde med andre fagpersoner på hospitalet.

 

Vi tilbyder

Vi tilbyder en alsidig uddannelse med en passende variation af praktik og teori. Vi klæder dig på til at løse spændende og komplekse opgaver i relation til patientforløbene på hospitalet. Vi er en stor arbejdsplads, og det giver mulighed for indblik i mange forskellige afdelinger og kulturer.

Du får praktikophold á 4-6 måneders varighed på 3-4 forskellige afdelinger på hospitalet. Praktikken er afbrudt af op til 19 ugers teoretisk forløb på Tietgen. Skoleopholdene varer fra 1-4 uger ad gangen. Du får mulighed for at vælge fag på akademiniveau og dermed afslutte din uddannelse med en ekstra eksamen, som giver 10 ECTS point.

Vi sikrer høj kvalitet i uddannelsen via samarbejde og dialog mellem elevvejledere, ledende sekretærer og uddannelseslederen samt Tietgen. Vi har en klar plan for praktikken. Vi sikrer med løbende evalueringer og samtaler et sundt lærings- og studiemiljø, så praktikmålene bliver opnået på tilfredsstillende vis.

Dine opgaver vil ofte være afvekslende, til tider med egne ansvarsområder, og du vil formentlig gennemgå en spændende personlig udvikling.


Om dig

Du skal være dygtig til og interesseret i mundtlig og skriftlig kommunikation i al almindelighed og dansk retstavning i særdeleshed.
Du skal være dygtig til it.
Du skal have et veludviklet servicegen og stor grad af situationsfornemmelse.
Din måde at arbejde på skal være præget af struktur, ordentlighed, overblik og gode samarbejdsevner.
Du skal kunne trives med mange skift i et travlt miljø, hvor nogle perioder er præget af stor forudsigelighed, men du skal også kunne tåle, at du ikke ved, hvad dagen bringer.
Du skal være mobil og fleksibel i forhold til praktiksted, som kan være Odense, Svendborg og Nyborg.
Du skal være indstillet på, at dine arbejdstider kan ligge i tidsrummet mellem kl. 7.30 og kl. 16 -  i enkelte tilfælde til kl. 17.


Adgangskrav

Bestået handelseksamen, se oversigt her

Vi foretrækker ansøgere, der:
- har dansk retstavning/-skrivning, afsluttet fra folkeskolen med minimum 7 (12-skala) eller 8 (13-skala)
- er rutinerede it-brugere (Officepakken eller lignende)
- mestrer blindskrift/10-fingersystem ved uddannelsens begyndelse: ca. 120 anslag/minut

Udover ansøgning og CV skal du uploade eksamensbeviser:
- 9./10. klasses afgangsbevis (med angivelse af karakter i dansk retstavning)
- handelseksamensbevis
- relevante eksamens- eller kursusbeviser
- evt. udtalelser/anbefalinger.

 

Ny sundhedsadministrativ uddannelse på vej

Der er aktuelt et arbejde i gang med henblik på et etablere en ny sundhedsadministrativ uddannelse på akademiniveau. Der er tale om en erhvervsakademiuddannelse til sundhedsadministrativ koordinator.

Forskellen på den nye uddannelse på akademiniveau og den eksisterende erhvervsuddannelse (med forbehold for, bekendtgørelse endnu ikke er godkendt) er angivet nedenfor:

 

Uddannelse/niveau

Kontoruddannelse med speciale (erhvervsuddannelse)

Sundhedsadministrativ koordinator

(erhvervsakademiuddannelse)

Varighed

2 år

2½ år

Adgangskrav

EUX  eller anden handelseksamen (se ovenfor)

Gymnasial eksamen eller relevant erhvervsuddannelse

Løn/SU

Elevløn i hele uddannelsen

SU

Ansættelse/optag

Uddannelsesaftale med OUH.

Digital ansøgning sendes via Region Syddanmarks elektroniske rekrutteringssystem.

Efter personlige samtaler vurderer ansættelsesudvalget, hvem der skal tilbydes en elevstilling

optagelse.dk

Gennem KOT (Den koordinerede tilmelding) findes de ansøgere, som tilbydes studieplads

Antal elever/studerende

20 elever

20 studerende

Forventet start/slut

Sidste optag 1.september 2021 (med slutdato senest 31.08.2023 for sidste hold lægesekretærer)

Første optag 1.september 2021 (med første hold uddannede sundhedskoordinatorer 01.04.2024)

Teori/praktik

Op til 19 ugers teori jævnt fordelt i hele uddannelse

– resten af tiden praktik

2-3 mdr. praktik i 1. semester

5 mdr. praktik i 4. semester

– resten af tiden teori 

Praktikfordeling

3-4 forskellige kliniske afdelinger, inkl. evt. en serviceafdeling

1-2 kliniske afdelinger, inkl. evt. en serviceafdeling

ECTS point

10 (valgfrit)

150

Udbyder (på Fyn)

Tietgen

UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole

 

Hvorfor ny uddannelse?

Kompleksiteten i sundhedsvæsenet øges, og udviklingstendenserne i samfundet betyder, der efterspørges kompetencer på højt niveau fra de sundhedsadministrative medarbejdere. For at imødekomme disse behov har der været et ønske om at øge niveauet på uddannelsen. Valget er faldet på en erhvervsakademiuddannelse i regi af professionsskolerne.

Opgavesættet for den sundhedsadministrative medarbejder ændres ikke pludseligt, og hovedelementerne inden for fagområdet vil fortsat være journalbehandling, koordinering, sundhedsjura, sundhed og sygdom, kommunikation, teknologi og data, service og kvalitet. 

 

 

Kontakt
 

Klinisk Udvikling

Foto

Uddannelsesleder  
Helle Kruse
Telefon 5155 9920   

Mail: helle.kruse@rsyd.dk                                       
 

 


Siden er sidst opdateret: 15-12-2020 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring