Gå til indhold
FORSIDEN | PRINT | SITEMAP |
header ouh 1ouh header 2

Ernæringsråd

 

 

 Ernæringsrådet er nedsat med det formål at sikre, at ernæring indgår som en integreret del af behandlingstilbuddet og den patientrettede forebyggelse på sygehuset samt i det tværsektorielle forløb.

 


Ernæringsrådet har til opgave at:

 • være ansvarlig for og opdatere overordnet politik for ernæringsområdet
   
 • være ansvarlig for og opdatere tværgående retningslinjer for ernæringsscreening og ernæringsbehandling
   
 • følge op på og vurdere ernæringspolitikkernes implementering og forankring i praksis
   
 • koordinere arbejdet med sammenhængende patientforløb på ernæringsområdet gennem etablering af et effektivt samarbejde med de lokale samordningsfora på tværs af sektorer
   
 • arbejde for at øge personalets faglige ernæringskompetencer og bevidsthed om ernæring og ernæringens betydning for patientbehandlingen
   
 • koordinere og samordne indsatserne i forhold til lokale og nationale strategier for forebyggelse og sundhedsfremme
   
 • Vurdere behovet for og forventet effekt af etablering af en ernæringsenhed ved OUH Odense Universitetshospital – Svendborg Sygehus.
   
 • Vurderer sygehusets ernæringstilbud og fremsætte forslag til forbedring heraf.


Siden er sidst opdateret: 03-07-2013 af Odense Universitetshospital.Tilgængelighedserklæring